termin

Sezon wysoki (1.06 – 31.08)

Sezon średni (1.04 – 31.05 / 1.09 – 31.10)

Sezon niski (1.11 – 31.03)

Długie weekendy, święta, Sylwester

minimalna liczba nocy

4

3

2

3

do 5 osób / doba

550 zł

450 zł

400 zł

680 zł

6 osób / doba

580 zł

480 zł

410 zł

710 zł

7 osób / doba

620 zł

520 zł

450 zł

750 zł

Zadatek

30 % kwoty całego pobytu

(jest potwierdzeniem rezerwacji)

Reszta kwoty

przelewem do 72 h przed przyjazdem

Doba hotelowa

w dniu przyjazdu od 16:00

w dniu wyjazdu do 12:00

Akceptujemy zwierzęta

100 zł za pobyt zwierzęcia

W cenie

pościel, ręczniki, drewno kominkowe

Możliwość samodzielnego zakwaterowania

w niestandardowych godzinach przyjazdu

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN JARZĘBINOWEJ

1. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zaliczki w wysokości 30% całego pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.

2. Rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając na podane w mailu konto kwotę zaliczki, o której mowa w pkt 1 w ciągu 3 dni (wysłać mailem potwierdzenie przelewu). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.

3. Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb procesu rezerwacji, zameldowania i pobytu przez Małgorzata Bielawska, REGON: 384811011, NIP: 9660062443.

4. Koszt pobytu obejmuje: zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia Domu, pościel, ręczniki, media (prąd, woda), drewno kominkowe, sprzątanie końcowe.

5. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką (odliczona kwota) w dniu przyjazdu przy przekazaniu kluczy, nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela Domu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.

6. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu zaliczka nie podlega zwrotowi (jeżeli rezygnacja z pobytu nastąpi do 30 dni przed planowanym przyjazdem – zaliczka jest zwrotna lub może być przedłożona na poczet pobytu w innym wybranym terminie).

7. Doba zaczyna się w dniu przyjazdu o godz. 16:00, a kończy w dniu wyjazdu o godz. 12:00. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu bądź późniejszego wyjazdu po uzgodnieniu z Właścicielem Domu.

8. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego oraz zmniejszeniu liczby gości kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.

9. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji Domu przez innych gości.

10. Ze względu na położenie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie łąk i lasów, gdzie żyją liczne zwierzęta oraz w niedalekiej odległości od zabudowań mieszkalnych, Wynajmujący zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego poprzez niezakłócanie hałasem spoczynku nocnego innych osób i zwierząt, w tym zwłaszcza w godzinach od 22:00 – 6:00.

11. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domu (bez zgody i wiedzy Właściciela), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

12. Uwagi co do zastanego przez Wynajmującego stanu domu należy zgłosić natychmiast do Właściciela Domu. Brak uwag ze strony Wynajmującego w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do w/w stanu.

13. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domu w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

14. Wynajmujący zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego: ognisko można rozpalać tylko i wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Ze względu na drewnianą konstrukcję domu oraz tarasu grill należy rozpalać poza domem oraz tarasem.

15. W Domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

16. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domu nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną, lub gazową, niebędących wyposażeniem Domu i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. W Domu znajduje się gaśnica, której należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłocznie o tym zdarzeniu poinformować Właściciela Domu.

17. Osoby nie przestrzegające przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.

18. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Wynajmujący proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Właścicielowi Domu, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.

19. Właściciel Domu lub osoby przez niego wyznaczone, w każdej chwili mają prawo wejścia do Domu w przypadku jakiejkolwiek awarii po uprzednim poinformowaniu Wynajmującego.

20. Właściciel Domu nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe, niezależne od niego niedogodności, np. czasowy brak wody lub energii elektrycznej.

21. Cena usług świadczonych przez Jarzębinową nie obejmuje ubezpieczenia. Z jej usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, Właściciel Domu nie ponosi odpowiedzialności.

22. Miejsca parkingowe dla Gości są nieodpłatne i niestrzeżone. Właściciel Domu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Wynajmującego, a także pozostawionych w nim przedmiotów.

23. Właściciel Domu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokoju pieniądze, kosztowności i inne przedmioty posiadające wartość.

24. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domu w stanie zastanym (pomyte naczynia, ogólny porządek).

25. W każdej innej sprawie nie uwzględnionej w powyższym regulaminie prosimy kontaktować się telefonicznie pod numer + 48 602 666 329 lub mailowo pod adres kontakt@jarzebinowa.com

Życzymy udanego pobytu!

Zarezerwuj

kontakt@jarzebinowa.com

602 666 329

Menu